Inyathelo in the Headlines

Inyathelo-nominasies sluit einde Junie - SAKE 24 (Beeld) 25 May 2011

Nominasies vir die jaarlikse Inyathelo-toeken-nings vir filantropie kan tot 30 Junie ingedien word. Die organiseerders wil veral filantrope jon-ger as 35 jaar in die kollig plaas ten einde die be-langrike skakeling tussen die werk van ver-skillende geslagte se filantrope uit te hg. Daar word veral gelet op ontwikkeling of maatskap-like kwessies wat op kreatiewe wyse in ge-meenskappe aangepak word. Die ander kategoriee wat vir alle filantrope oop is, is filantropie in die kunste, gesonclheid-sektor, in gemeenskappe, werk met gesinne, steun in die media, lewenslange filantropie en internasionale filantropie in Suid-Afrika. Nominasies moet teen 30 Junie ingedien word en besonderhede is beskikbaar by www. inyathelo. org.za.