Inyathelo in the Headlines

Gee, gee, gee - FINWEEK (Afrikaans) 27 Oct 2011

Gee, gee, gee Filantropie is nie net vir die miljarders nie, dit kan ook dcel vorm van jou fmansiele beplanning, se Shelagh Gastrow van Inyathelo, wat ondersteuningstrukture bied vir organisasies sonder winsbejag. ABSA, RMB en BOE het ook reeds filantropie-dienste vir hul kliente wat onder meer kyk na die regsaspekte daaraan verbonde. Daar is 'n groot verskil tussen fllantropie en welsyn, se' Gastrow. "Dis 'n strategiese filosofie wat kyk na die oorsake van maatskaplike onrcg, nie net die simptome nie. Hoewel daar altyd ruimte is vir mense om mekaar te help, gaan filantropiese beleggings nie daaroor om armoede meer draagbaar te maak nie." Of dit opleidingsentrums is of Dylan Lewisstandbeelde wat in jou tuisdorp aangebring word, bele in iets waarin jy regtig glo. Van die groter ego's vereis dat hul naam verskyn op universiteitsgeboue. Ander skenkers vernoem hul projekte na afgestorwe geliefdes. "Ilaie mense wil iets nalaat," se Gastrow.