Inyathelo in the Headlines

Universiteite se oorlewingsplan - 19 November 2017 - Rapport (KZN)

Universiteite in SuidAfrika sal net oorleef as hulle minder afhanklik van staatshulp word, het prof. Wim de Villiers, rektor van die Universiteit Stellenbosch, in Nederland gese. Dit beteken hulle sal hul onder meer na vrygewige individue moet wend. "Universiteite kan nie meer staatmaak op klasgeld en staatsubsidies nie en moet ander maniere vind om hul inkomste aan te vul ten einde 'n standaard van uitnemendheid te handhaaf," het De Villiers gese. Hy het verskeie organisasies in Nederland besoek onder meer om die moontlikheid van alternatiewe finansiering te bekyk. De Villiers se SuidAfrikaanse universiteite is nog ver van onder gaan, maar dit is nodig om die finansieringsmodel en manier van doen aan te pas. Universiteite wag nog op uitsluitsel oor hoeveel klasgeld volgende jaar mag verhoog indien enigsins en wat die staat se bydrae tot hoer onderwys sal wees. Bevindings van die Heherkommissie van hoer onderwys dui daarop dat SuidAfrika nie gratis hoer onderwys kan bekostig nie, maar dat registrasiegeld aan universiteite en klasgeld aan TVET kolleges heeltemal ge skrap moet word. Die regering het egter nog nie aangedui in watter mate hy die aanbevelings steun nie en gerugte doen die ronde dat pres. Jacob Zuma oorweeg om sowat R40 miljard van ander departemente se begrotings te gebruik om behoeftige studente in 2018 ten volle te subsidieer. "Staatsubsidies en klasgeld is onder druk, so die Universiteit Stellenbosch mik om die helfte van ons begroting te finansier deur navorsingskontrakte met onder meer die Nasionale Gesondheidsfonds, die Europese Unie en die British Council. 10% van ons inkomste moet van filantrope af kom." Rapport het in Oktober berig dat staatsubsidies vir gegradeerde navorsing met meer as die helfte besnoei is. Die US oorweeg ook vennootskappe met die private sektor en internasionale universiteite om bepaalde kursusse te help finansier. Dr. Bhekinkosi Moyo, uitvoerende hoof van die Southern Africa Trust, se ook SuidAfrikaanse universiteite het innoverende sakemodelle nodig met 'n sterk fokus op filantropie. Volgens 'n opname verlede jaar deur die Inyathelo Trust, 'n organisasie sonder winsbejag wat hom beywer vir demokrasie, het filantrope meer as R1,2 miljard aan 11 universiteite in 2015 geskenk. Dit is byna dubbeld soveel Geld rol in Filantrope het meer as R1,2 miljard aan 11 universiteite in 2015 geskenk. Dit is byna dubbeld soveel as die R700 miljoen in 2013. as die R700 miljoen in 2013. Die Kaapse SkiereilandUniversiteit vir Tegnologie KSUT het sy inkomste met 172% verhoog deur sy alumnidatabasis te ontwikkel. "Individue gee al meer Prof. Wim de Villiers, rektor van die Universiteit Stellenbosch. geld aan hoer onderwys omdat universiteite groot skenkings kan absorbeer en die resultate van skenkings maklik nagespoor kan word," se Moyo. Kenners meen aanlyn kursusse en private instellings bied nie 'n werkbare oplossing nie. "Daar is 'n ontsettende groot vraag na hoer onderwys in SuidAfrika en universiteite moet ook opsies soos aanlyn kursusse oorweeg," se De Villiers. "Dit is egter 'n mite dat goeie aanlyn kursusse goedkoper is as kontakonderrig." Prof. Ahmed Bawa, uitvoeren de hoof van die Universiteite SuidAfrikaforum, se voorgraadse studente het fisieke kontak en interaksie nodig. "Gratis aanlyn kursusse soos die wat HarvardUniversiteit bied, is ook nie vir graaddoeleindes nie." Dr. Nhlanhla Thwala, akademiese hoof van die PearsonInstituut vir Hoer Onderwys, se aan Jana Smit hul studentegetalle het nie die afgelope drie jaar gegroei nie omdat hul klasgeld duurder as openbare universiteite s'n is. "Soos die ekonomie verswak, sal al minder mense hoer onderwys kan bekostig. Nog 'n hindernis is dat die regering ontsettend lank vat om kursusse aan private instansies te akkrediteer." Prof. Flip Smit, voormalige rektor van die Universiteit van Pretoria, se ook internasionale universiteite soos die MonashUniversiteit en die Henleysakeskool sal die geleentheid hier aangryp. "Maar weens streng regeringsbeleide is dit moeilik vir private instellings om kursusse te akkrediteer. En die politieke klimaat maak dit nie aantreklik vir groot beleggings nie." Bawa se dit is gerusstellend dat universiteite die huidige akademiese jaar voltooi het en voorberei op volgende jaar. "Maar die stelsel kan nie veel meer onstabiliteit hanteer nie." 'Soos die ekonomie verswak, sal al minder mense hoer onderwys kan bekostig: Elaine Swanepoel


View online.