Inyathelo in the Headlines

Weldoener wen prys vir goeie werk - 18 December 2015 - Landbouweekblad

Weldoener wen prys vir goele wen Behoeftige jong mense word opgelei om kommersiele boere te kan word.


Me. Judy Stuart, onbaatsugtige voormalige melkboer van Future Farmers in KwaZulu-Natal, het die Inyathelo-prys vir liefdadigheid in ekonomiese ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse Instituutvir Ontwikkeling gekry.

Sy is saam met emeritus-aartsbiskop dr. Desmond Tutu een van 90 weldoeners wat die prys in die afgelope nege jaar gekry het.

Sy het reeds meer as 200 behoeftige jong mense gehelp om 'n vastrapplek in die landboubedryf te kry. Haar geheim is goeie indiensopleiding en om seker te maak die jong mense beland in die sektor waarin hulle werklik belang stel.

Vroeer vanjaar het mnr. Senzeni Zokwana, Minister van Landbou, Bosbou en Visserye, Judy se stigting besoek nadat Landbouweekblad hom ingelig het van die stigting se besonderse werk. Judy het reeds in 2006 jong mense as kommersiele boere begin oplei.

Senzeni het gese dat dit wat Judy doen, "soos baie goeie dinge nie geadverteer word nie."

Hoewel geldelike tekorte Judy verhinder om meer jong mense te help, bly sy hoop op 'n uitkoms. "Ons het meer boere nodig om jong mense op plase op te lei, asook geldelike aansporings om dit reg te kry.

"Dis my droom om 'n groot plaas te he waar verskeie groot landbou-operasies bedryf word - 'n plek waar reeds opgeleide jong mense die nuwelinge sal oplei. SO kan ons 'n volhoubare opleidingstelsel skep."

Volgens Judy is haar opleidingstelsel suksesvol omdat die jong mense 'n goeie werketiek en respek vir medewerkers geleer word. Boonop word die opleidingsprogram na gelang van die behoefte van die individu aangepas. LBW


  • Me. Judy Stuart lei al sedert 2006 jong mense as boere op. Sy het die !nyethelo-prys vir liefdadigheid in ekonomiese ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Ontwikkeling vir haar goeie werk gekry.